logo logo
Grote Hagen 92 3078 RC Rotterdam
T: 010 - 760 02 46 E: info@pit010.nl
Contact opnemen

Privacyverklaring

PIT 010 slaat uw persoonsgegevens op wanneer u deze gegevens aan ons geeft.

Er zijn regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze regels worden beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming. We zetten hier op een rijtje hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Waarom worden uw gegevens geregistreerd?
Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en wat uw rechten zijn. Als u gebruik maakt van diensten van PIT 010 kan het zo zijn dat uw gegevens worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om u zo goed mogelijk te helpen. Ook moeten wij dit doen zodat de gemeente Rotterdam weet wat wij aan hulpverlening gedaan hebben. Wat er geregistreerd wordt, hangt af van de situatie en de hulpvraag.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
PIT 010 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een overzicht van gegevens die PIT 010 altijd opslaat, vindt u hieronder:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Een kort verslag van de gesprekken die u gevoerd hebt met een medewerker van PIT 010. Hier kunnen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens in staan zoals uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, kredietwaardigheid en Burgerservicenummer (BSN).

Vertrouwelijk
Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. Iedere medewerker van PIT 010 is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door PIT 010 zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten en voor de mensen die technische werkzaamheden in onze systemen uitvoeren. Kortom, iedereen die inzicht heeft in uw gegevens heeft een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze hulpverlening of indien dit wettelijk verplicht is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om een verzoek in te dienen voor inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een verzoek in te dienen om persoonsgegevens over te dragen. Dit betekent dat u bij ons een digitaal bestand op kunt vragen met alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Dit sturen wij digitaal naar u of naar een door u aangewezen organisatie. U kunt hierover contact opnemen via privacy@pit010.nl.

Vragen of klachten
Heeft u vragen of klachten, dan kunt u contact opnemen via privacy@pit010.nl. Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close