logo logo
Grote Hagen 92 3078 RC Rotterdam
T: 010 - 760 02 46 E: info@pit010.nl
Contact opnemen

Herstelacademie

Herstelacademie IJsselmonde is een ontmoetingsplek waar bezoekers de vrije ruimte krijgen om samen aan hun (persoonlijk en maatschappelijk) herstel, ontwikkeling en toekomst te werken. Op basis van gelijkwaardigheid en eigen ervaringen, geven ervaringsdeskundigen samen met bezoekers vorm aan zelfhulpgroepen, (herstel)cursussen, voorlichtingen en activiteiten.

De Herstelacademie in de wijk is opgericht omdat veel buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid vastlopen in hun leven. Door negatieve, soms ontwrichtende ervaringen, hebben zij een gebrek aan perspectief, weten zij niet goed waar hun behoeften liggen, durven zij moeizamer keuzes te maken, komen zij onvoldoende voor zichzelf op en weten zij niet de juiste steun te vragen.

V.l.n.r.: Josse Weyers (Antes), Oscar Papa (PALM 010) en Nita Stoffers (Antes) openen de Herstelacademie.

Aanmelden of meer weten over de Herstelacademie?

Buurtbewoners die wonen in de postcodegebieden 3076 t/m 3079, zijn van harte welkom om zich aan te melden voor een oriëntatiegesprek. Ook voor meer informatie kun je contact opnemen met:

‘Herstelacademie in de wijk’ is een initiatief van Antes, Laurens, Middin en PIT 010 (PALM 010). De locatie bevindt zich in het Huis van de Wijk Grote Hagen.