logo logo
Grote Hagen 92 3078 RC Rotterdam
T: 010 - 760 02 46 E: info@pit010.nl
Contact opnemen

Extended Twinning

Extended Twinning is een ‘leernetwerk wijkverpleging’ waar onderwijs en praktijk samenkomen, in het leven geroepen door Hogeschool Rotterdam. Docenten, studenten, zorg- en welzijnsprofessionals uit de wijk én de doelgroep zelf delen kennis en ervaringen aan de hand van thema’s en de dagelijkse praktijk uit de wijk.

De Hogeschool levert hiermee een bijdrage aan het professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Het project gebruikt de methode ‘twinnen’, waarbij docenten, professionals en ouderen (of: studenten, begeleiders en ouderen) in elkaars praktijk meelopen.

Daarnaast werken groepen van docenten, studenten, ouderen en (zorg- en welzijns)professionals aan casuïstiek en opdrachten over integrale ouderenzorg in de wijkpraktijk. De ouderen vervullen hierbij een belangrijke rol: zij zijn immers de ervaringsdeskundigen.

Naast de Hogeschool Rotterdam, zitten ook het Albeda College, Buurtwerk Rotterdam, Genero, Hogeschool InHolland, Humanitas, KBO Rotterdam, Laurens, de Rotterdamse Ouderenbond, Van Kleef Instituut en dus PIT 010 in deze projectgroep.

Wil je meer weten over Extended Twinning?

Neem dan contact op met Marjolein Groothuizen, je kunt haar mailen via m.groothuizen@pit010.nl.