logo logo
Grote Hagen 92 3078 RC Rotterdam
T: 010 - 760 02 46 E: info@pit010.nl
Contact opnemen

Samen actief in IJsselmonde

Samenwerkingen & projecten

Mensen activeren en met elkaar in verbinding brengen, kunnen we niet alleen. Zo voert PIT 010 haar welzijnsopdracht in IJsselmonde bijvoorbeeld uit in nauwe samenwerking met AntesLaurens en Middin (samen: PALM 010).

Maar: het vergroten van de ‘samenredzaamheid’ in IJsselmonde, vergt een gezamenlijke inspanning van het hele wijknetwerk. We werken daarom met veel formele en informele organisaties in de buurt. Een sterker IJsselmonde maken we samen, sámen zorgen we dat niemand er alleen voor staat.