logo logo
Grote Hagen 92 3078 RC Rotterdam
T: 010 - 760 02 46 E: info@pit010.nl
Contact opnemen
03/03/2022

Netwerkbijeenkomst ‘Er is genoeg.’ Het belang van opgroeien en leven zonder armoede

Op maandag 14 februari is er door PIT 010 en het CJG (centrum voor jeugd en gezin) een bijeenkomst in Podium Islemunda georganiseerd waar de film ‘Er is genoeg’ van Pim Giel werd getoond. Na afloop van de film schoof de wethouder Grauss aan, om vragen vanuit het publiek te beantwoorden en werd het gesprek gevoerd met ervaringsdeskundige over armoede en schulden in Rotterdam.

Nathalie Lakin, Netwerkregisseur Armoede & Schulden en mede organisator van de netwerkbijeenkomst: “Samen staan wij sterker, hoe meer wij met elkaar delen over de initiatieven die er zijn, hoe meer kwetsbare Rotterdammers wij kunnen bereiken en helpen.”

De film ‘Er is genoeg’ was indrukwekkend en gaf een beeld over hoe mensen in de schulden belanden, wat ze doorstaan en hoe ze uiteindelijk de kracht vinden om er uit te komen.  
Hierbij stond eigenlijk centraal dat het zeer belangrijk is om hulp te vragen en te weten waar je hiervoor moet zijn. Na afloop van de film schoof de wethouder armoedebestrijding dhr Michiel Grauss aan en ontstond de gelegenheid om vragen te stellen over de aanpak van armoede in Rotterdam.

Tijdens de bijeenkomst was een groot netwerk aanwezig. Verschillende wijkpartners zijn met elkaar in gesprek gegaan, waardoor er weer nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Hieruit kan je opmaken dat een netwerkbijeenkomst erg van belang is om alle lijntjes kort te houden.

Ter afsluiting kregen makers van de Benti app het woord.
Benti is een online hulpwijzer voor mensen die door hun werk in aanmerking komen met mensen met financiële zorgen en problemen.
Voor meer informatie: www.geldfitrotterdam.nl. PIT 010 heeft het afgelopen half jaar intensief samengewerkt met andere (Rotterdamse) partijen om deze chatbot te realiseren.

De bijeenkomst was zowel confronterend als leerzaam. Het was confronterend om in de film te zien hoe mensen in de schulden raken, hoe ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en hoe ze ermee omgaan.  Het leerzame was om te zien hoe ze er uiteindelijk uit komen, dat mensen weten waar en hoe ze om hulp moeten vragen.