logo logo
Grote Hagen 92 3078 RC Rotterdam
T: 010 - 760 02 46 E: info@pit010.nl
Contact opnemen
03/06/2020

Hulpdienst Ouderen in IJsselmonde

Natuurlijk volgen we ook bij PIT 010 alle informatie rondom het coronavirus op de voet. Samen met andere partijen en de gemeente Rotterdam zijn we extra alert op dreigend isolement van kwetsbare en oudere personen in IJsselmonde. Met de ‘Hulpdienst Ouderen’ zetten we ons in voor kwetsbare IJsselmondenaren.

Laatste update: woensdag 3 juni, 09:00 uur

Het coronavirus is gevaarlijk voor oudere, kwetsbare mensen. Behoort u tot de risicogroep? Dan kunt u het openbaar vervoer, maar ook andere drukke plekken het best vermijden. Blijf zoveel mogelijk thuis!

Een extra handje hulp

We inventariseren zo goed als mogelijk: wat zijn de noodzaken in de wijk en waar is een extra handje hulp nodig? Bent of kent u iemand die hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij het ophalen van boodschappen of medicijnen? Of iemand die gewoon behoefte heeft aan een babbel? Neem contact met ons op via:

Let op: we bieden alléén (boodschappen)hulp op afspraak.

Belteam PIT 010

PIT 010 werkt de afgelopen weken met een eigen belteam. Alle 75-plussers en andere ouderen waarmee wij eerder contact hebben gehad, worden door ons gebeld. We vragen hoe het gaat en wat wij eventueel voor hen kunnen doen. Natuurlijk kun je ons ook zélf opbellen. Ook wanneer andere organisaties zich zorgen over iemand maken, kunnen zij zich bij ons melden:

Pas op jezelf én elkaar

Samen bereik je véél meer en daarom zijn we ook zéker op zoek naar actieve buurtbewoners die hun steentje bij kunnen dragen. Dus ook wanneer je juist iemand zou willen en kunnen helpen: laat het ons weten! Kun je voor iemand boodschappen doen? Wil je je aanmelden voor het belteam? Meld je aan via:

Ook gemeente Rotterdam bereikbaar voor hulpvragen

Ook de gemeente zet zich hiervoor in met de ‘Sociale Hulpdienst Corona’, samen met Welzijn in Rotterdam (Win 010), Trevvel en andere partners. Samen pakken we hulpvragen op voor ouderen en andere risicogroepen die door het coronavirus alleen thuis zitten en niet naar buiten kunnen of durven. Maar hoe werkt de sociale hulpdienst? 

Je kunt als Rotterdammer bellen naar 14 010, en daar je hulpvraag doen. Ook professionals, zoals huishoudelijke hulpen en thuiszorg, kunnen daar een melding doen wanneer zij problemen signaleren. Meldingen en hulpvragen worden vervolgens weer doorgezet naar het welzijnswerk, zoals PIT 010 in IJsselmonde. Ouderen en andere bewoners van IJsselmonde met hulpvragen kunnen natuurlijk direct bellen met ons eigen belteam, via 010 – 760 02 46.